Category: newdad2018
Features

คุณพ่อป้ายแดงประจำปี 2018

เพิ่งผ่านวันพ่อที่ผ่านมาด้วยสถานะของคุณพ่อมือใหม่ ลองมาดูกันว่าปี 2018 นี้ ในแวดวงบันเทิง มีใครเพิ่งได้เปลี่ยนสถานะจากลูกชายของบ้าน สามีของภรรยา กลายมาเป็นคุณพ่อมือใหม่ของลูกน้อยกันบ้าง