Category: omicron BA.2

NEWS UPDATE: งานวิจัยล่าสุดจากฮ่องกงชี้ โอไมครอน BA.2 มีผลกระทบต่อเด็กมากขึ้น อาการความรุนแรง-อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น

การศึกษาใหม่จากฮ่องกงเกี่ยวกับความรุนแรงของโควิดโอไมครอน BA.2 ในเด็ก พบว่า มีความรุนแรงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโควิดสายพันธุ์อื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับโรคพาราอินฟลูเอนซา และโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การวิจัยนับจำนวนผู้เสียชีวิตและผลลัพธ์ที่ร้ายแรงอื่น ๆ ได้ในจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ผลการวิจัยถือเป็นข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากมางานวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยนักวิจัยภายนอก หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ รวมไปถึงยังไม่ได้รับการยืนยันจากการศึกษาอื่น..