Category: ParagonEcoHero
Advertorial
Features

มาปลูกฝังเทรนด์รักษ์โลก ให้เป็น lifestyle ของครอบครัวเรากันเถอะ

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมลพิษในอากาศ น้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก ทำให้เรารู้ว่า ที่สุดแล้ว เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ผลร้ายก็ย้อนกลับมาทำลายมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน