Category: pfizerฝาสีแดง

NEWS UPDATE: เตรียมให้บริการวัคซีนโควิด-19 เด็ก 6 เดือน – 4 ปี กลางเดือนตุลาคมนี้

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 4 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักอนามัย ได้สำรวจจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมารับวัคซีน..