Category: play outdoor

เล่นกลางแจ้ง : ให้ลูกเล่นกลางแจ้งอย่างไร จึงปลอดภัยจากอากาศร้อน

การ เล่นกลางแจ้ง เป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการให้กับลูก แต่ในสภาพที่ร้อนเช่นทุกวันนี้ คุณพ่อคุณแม่จะปล่อยให้ลูกออกไปเล่นสนุกกลางแจ้งอย่างไร

NEWS UPDATE: เด็กควรออกไปเล่นสนุกสนานนอกบ้าน เพื่อช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ

บริตตัน ทอนตัน-ริกบี (Britton Taunton-Rigby) วัย 4 ปี เพิ่งได้รับการตรวจร่างกายประจำปี และกุมารแพทย์ของเธอได้เขียนใบสั่งยาว่า ‘ให้เล่นทุกวัน’ แนวทางการปฏิบัติจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (American Academy of Pediatrics:..