Category: PM 2.5 ส่งผลต่อร่างกายเด็กอย่างไรบ้าง

PM 2.5 ส่งผลต่อร่างกายเด็กอย่างไรบ้าง

วันนี้ M.O.M ขอนำเสนอ Infographic เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ใหญ่อย่างเรามองเห็นภาพรวมของอันตรายจากฝุ่นละอองว่ามีผลต่อร่างกายของเด็กๆ อย่างไร จะได้ช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 กันมากยิ่งขึ้น