Category: prepare to have a baby
Features

อยากมีลูกแล้วทำไงดี!: 6 ขั้นตอน เตรียมความพร้อมก่อนมีเบบี๋

การจะมีเบบี๋สักคนคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เพราะนอกจากความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ แล้ว คู่แต่งงานที่อยากมีลูกจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งถือเป็นความพร้อมขั้นพื้นฐานที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดโอกาสในการตั้งครรภ์ ไปจนถึงความแข็งแรง และความสมบูรณ์ของร่างกายลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย