Category: protect kids from pm 2.5

6 เทคนิคหลอกล่อให้ลูกใส่หน้ากาก

เพราะสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ยังไม่แน่นอน ทำให้พ่อแม่หลายคนเลยยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ และยังคงออกตามล่าหาซื้อหน้ากากมาให้ลูกใส่เพื่อป้องกันฝุ่นร้าย