Category: Regression Behavior
Features

5 พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ ที่ทำให้พัฒนาการของลูกถดถอย (Regression)

เมื่อลูกเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามธรรมชาติแล้วพัฒนาการต่างๆ ก็ควรเพิ่มมากขึ้นตามช่วงอายุของลูก แต่ในทางกลับกัน หากคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตได้ว่า พัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกกลับไม่พัฒนาไปตามช่วงวัยที่เพิ่มขึ้น ย่อมแปลว่าลูกน้อย กำลังเกิดปัญหาบางอย่าง

Features

ทำอย่างไร เมื่อลูกมีพฤติกรรมถดถอย (Regression)

พฤติกรรมถดถอยของเด็ก (Regression) คือ การที่เด็กแสดงพฤติกรรมเป็นเด็กลงไปกว่าวัย เช่น จากที่ช่วยเหลือตัวเองได้กลายเป็นช่วยตัวเองไม่ได้ เลิกดูดนิ้วแล้วกลับมาดูดนิ้วใหม่ เอาแต่ใจตัวเอง หงุดหงิดงอแง กังวลกลัวการพลัดพรากจากพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด