Category: sarapee uncle and puangchompoo child

ลุงสารภีกับหนูพวงชมพู

คอลัมน์ Kids Story: เดือนนี้ นักเขียนนักวาดคนเก่งมาพร้อมกับเรื่องราวความไร้เดียงสา ไม่ซับซ้อนของเด็กสามารถเยียวยาบาดแผลความเจ็บปวดของผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่กลับมามีชีวิตที่สดใจได้อีกครั้ง