Category: save your child from danger

5 สิ่งของในบ้าน ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกได้

เมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยเตาะแตะ ซึ่งถือว่าเป็นวัยแห่งการเป็นนักสำรวจจอมซน ที่ชอบทดลองและทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (ดู ฟัง ดม ชิม สัมผัส) มือน้อยๆ ของลูกก็อาจจะหยิบจับข้าวของไปเรื่อย บางครั้งเผลอก็หยิบเข้าปาก โดยไม่รู้ว่าอะไรที่สามารถเป็นอันตรายต่อตัวเองได้