Category: school tuition fee
Features

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี โรงเรียนอนุบาลทั้งสายวิชาการ ทางเลือก และนานาชาติ (ประจำปี 2020)

เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรียนสำหรับลูกน้อยนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจริงไหมคะ? เพราะนอกจากหลักสูตร ความใกล้ไกลของโรงเรียนแล้ว ค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนสักแห่งให้ลูก โดย M.O.M ก็ได้ทำการรวบรวมจัดอันดับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ตามหลักสูตรมาฝากกัน เพื่อให้เป็นตัวเลือกรวมถึงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

Features

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี โรงเรียนอนุบาลทั้งสายวิชาการ ทางเลือก และนานาชาติ (ประจำปี 2019)

กลับมาอีกครั้งกับการรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี 2019 ยิ่งใกล้ช่วงเวลาส่งลูกเข้าโรงเรียนมากเท่าไหร่ คุณพ่อคุณแม่ก็พลอยตื่นเต้นมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก