Category: screentime children imagination

NEWS UPDATE: เวลาบนหน้าจอที่มากเกินไปทำให้เกิดจินตนาการของเด็กๆ น้อยลง

เด็กๆ ในทุกวันนี้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากกว่าที่เคยเป็นในอดีต ทั้งจากโทรศัพท์เอง หน้าจอโทรทัศน์ หรือแม้แต่หน้าจอแท๊ปเลต ก็แทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กๆ ไปด้วยแล้วเช่นกัน  โดยแม้จะมีความคิดเห็นทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยกับการที่เด็กๆ เล่นกับเหล่าจอทั้งหลาย โดยฝั่งที่เห็นด้วยก็ให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีได้ถูกสร้างขึ้นมาและพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการของเด็กๆ ในด้านต่างๆ แล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เริ่มออกมาแนะนำว่าการให้เด็กได้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปอาจส่งผลให้พวกเขาสูญเสียจินตนาการได้ซะอย่างนั้น จากการสำรวจของพนักงานสถานรับเลี้ยงเด็ก..