Category: selfish

ลูกเห็นแก่ตัว: 4 พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ ที่ส่งผลให้ลูกชอบเอาเปรียบคนอื่น

เพราะไม่มีใครชอบคนเห็นแก่ตัวและมีนิสัยชอบเอาเปรียบคนอื่น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อสังเกตเห็นว่า ลูกเริ่มมีพฤติกรรมและนิสัยเห็นแก่ตัว ก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจได้ไม่น้อย

NEWS UPDATE: ‘ลูกคนเดียว’ มีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าเด็กที่มีพี่น้อง แต่เข้าสังคมได้ยากกว่า

งานวิจัยชิ้นนี้มาจากมหาวิทยาลัยซีหนาน ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ทำการศึกษาอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นลูกคนเดียวร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นเด็กที่มีพี่น้อง ในหัวข้อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเข้าสังคม และบุคลิกภาพ..