Category: Sexual diversity

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการไทยบรรจุเรื่องความหลากหลายทางเพศตั้งแต่ ป.1 – ม.6

นายกิตตินันท์ ธรมธัช หรือ ‘แดนนี่ เดอะบีช’ นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผู้เริ่มต้นผลักดันประเด็นดังกล่าวในรายการ นโยบายbyประชาชน ที่ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS และเป็นผู้สร้างแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ Change.org การรณรงค์เรื่องการบรรจุหลักสูตรเรื่องความหลากหลายทางเพศในหนังสือเรียน ตั้งแต่ ป.1..