Category: SmartDiaper
News Update

NEWS UPDATE : ผ้าอ้อมอัฉริยะ ตัวช่วยดีๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่

ผ้าอ้อม Lumi by Pampers เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมแนวใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้เมื่อลูกปัสสาวะ และแจ้งเตือนซ้ำเมื่อจำนวนของปัสสาวะเยอะมากจนต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมชิ้นใหม่  โดยหลักการทำงานของผ้าอ้อมอัจฉริยะ คือบริเวณผ้าอ้อมจะมีการติดเซนเซอร์ตรวจตราไว้ที่ด้านล่างของทุกชิ้น เซนเซอร์แต่ละชิ้นมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 3 เดือน ซึ่งผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เซนเซอร์สำหรับทารกแรกเกิดถึง 12 เดือน ซึ่งระบบในตอนนี้จะตรวจและคำนวณได้เพียงปริมาณของปัสสาวะ..