Category: south korea

NEWS UPDATE: เกาหลีใต้ เลื่อนเปิดภาคเรียน หลังพบเชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดอีกครั้ง

นายพัก แบก-บอม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ประกาศว่าจะเลื่อนการเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากกำหนดเดิมที่จะเปิดเรียนในที่ 13 พฤษภาคม 2563 เลื่อนไปเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แทน เนื่องจากมีการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19..