Category: Teaching Children How To Lose

เด็กแพ้ไม่เป็น: 4 เทคนิค สอนลูกให้รู้จักความพ่ายแพ้

เพื่อให้ลูกมีความเข้าใจและยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเอง ไม่ทำตัวเป็น เด็กแพ้ไม่เป็น คุณพ่อคุณแม่จึงควรฝึกลูกให้รู้จักยอมรับความพ่ายแพ้ เพื่อให้ลูกมีภูมิคุ้มกันไว้รับมือกับความผิดหวังที่อาจจะต้องเจออีกหลายต่อหลายครั้งในอนาคต