Category: testosterone

NEWS UPDATE: เด็กชายวัย 2 ขวบ โตก่อนวัยอันควร เพราะได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ

เด็กชายวัย 2 ขวบ ชาวอังกฤษ มีชื่อว่า Barnaby Brownsell มีลักษณะร่างกายที่เจริญเติบโตเร็วกว่าคนทั่วไป ทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อ มวลกระดูก รวมไปถึงอวัยวะเพศที่เหมือนกันกับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยรุ่น เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความสับสนให้แก่ครอบครัว Brownsell เองเท่านั้น แต่ยังสร้างความแปลกใจแก่แพทย์หลายรายที่ครอบครัวไปขอคำปรึกษาด้วย..