Category: USA

NEWS UPDATE: Covid-19 อาจทำให้อัตราการเกิดในประเทศสหรัฐฯ ลดน้อยลง

อย่างที่ทราบกันดีว่าการระบาดของโรค Covid-19 ได้สร้างความเสียหายมากมายต่อทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ ฯลฯ  โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Brookings และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร March of Dimes คาดการณ์ว่าการระบาดในครั้งนี้อาจเป็นชนวนที่ทำให้อัตราการเกิดของเด็กทารกในสหรัฐอเมริกาลดลงมากกว่า 500,000 ราย ..