Category: vote
Features

Love at First Pet

นอกจากหมาแมวยอดฮิต สัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆ จะรู้จักเป็นอย่างแรกในชีวิต และตัวที่เด็กๆ ชื่นชอบหรือกลัวจะมีอะไรบ้างหนอ

Features

เมื่อพูดถึง ‘ของเล่น’ ช่วงวัย 1-3 ขวบ ชิ้นแรกที่คุณแม่จะนึกถึงคือ…

จากผลสำรวจของคุณแม่ 141 คน ของน้องๆ ในช่วงวัย 1-3 ขวบพบว่า เมื่อพูดถึง ‘ของเล่น’ ชิ้นแรกที่คุณแม่จะนึกถึงคืออะไร และเพราะอะไร?