Category: worried about baby

4 เรื่องธรรมชาติของทารกที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่วิตกกังวล

คุณพ่อคุณแม่หลายคน โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ย่อมเคยมีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการเลี้ยง หรือแต่บางครั้งที่เกิดสังเกตเห็นความไม่ปกติในร่างกายลูก แม้เพียงเล็กน้อย ก็พลอยจะทำให้เกิดความไม่สบายใจและกังวลใจได้ไม่น้อย