Category: year 5-8
School

Wellington College International School Bangkok: โรงเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ค้นพบความเป็นเลิศในด้านที่ตัวเองถนัด

พื้นที่กว่า 70 ไร่บนถนนกรุงเทพกรีฑา ทุกตารางนิ้ว ได้รับการจัดการและวางแผนให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กๆ อาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกถูกออกแบบด้วยความตั้งใจและเอาใส่ใจ นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Wellington College International School Bangkok