Category: yoga for kids

โยคะเด็ก ทางเลือกฝึกสมาธิให้เจ้าตัวเล็ก

การให้ลูกน้อยได้ฝึกโยคะอยู่เป็นประจำ จะช่วยทำให้เด็กๆ มีสมาธิดีขึ้น มีความอดทน ส่งผลให้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการทำงานของสมอง ช่วยในด้านความจำ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตและเข้าสังคม รวมถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย เพื่อเสริมสร้างสมาธิให้กับเจ้าตัวเล็กที่บ้านได้ง่ายๆ ลองชวนเขามาฝึก ‘โยคะสำหรับลูกน้อย’ ด้วยกันนะคะ