READING

ไม่มีเวลาให้ลูก: 4 ผลลัพธ์ที่จะตามมาเมื่อพ่อแม่ไม่...

ไม่มีเวลาให้ลูก: 4 ผลลัพธ์ที่จะตามมาเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก

ไม่มีเวลาให้ลูก

พ่อแม่ทุกคนรู้ดีว่า การให้เวลากับลูกเป็นเรื่องสำคัญ แต่ความเป็นจริงแล้ว นอกจากหน้าที่เลี้ยงดูลูกแล้ว พ่อแม่หลายคนยังต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานทั้งนอกบ้านและในบ้าน

คุณพ่อคุณแม่ส่วนมากจึงต้องเผชิญสถานการณ์ ไม่มีเวลาให้ลูก เกิดเป็นความรู้สึกผิดว่าจะดูแลลูกได้ไม่ดี และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร

ในขณะเดียวกันก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจว่า การมีเวลาให้ลูก หมายถึงการละทิ้งหน้าที่การงานมาดูแลลูกเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องมีเวลาตลอดทั้งวันเพื่ออยู่กับลูก เพราะการมีเวลาให้ลูก หมายถึงที่คุณพ่อคุณแม่จัดสรรเวลาที่มีคุณภาพให้กับลูก เช่น ใช้เวลากับลูกไม่ใช้มือถือสัก 20 นาที วางมือจากงานมาชวนลูกเล่นและทำกิจกรรมสั้นๆ หรือแม้แต่การพูดคุยและรับฟังลูกอย่างตั้งใจเพียงไม่กี่นาที ก็เป็นช่วงเวลาคุณภาพที่สำคัญต่อการพัฒนาทักษะ จิตใจ และอารมณ์ของลูกต่อไป

ในทางตรงข้าม การ ไม่มีเวลาให้ลูก อาจหมายถึงการอยู่กับลูกทั้งวันโดยที่ไม่ได้ใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับลูกอย่างจริงจัง ไม่มีเวลาที่มีคุณภาพกับลูก ก็อาจทำให้ลูกเสียโอกาสการพัฒนาทักษะต่างๆ ได้

ผลเสียของการ ไม่มีเวลาให้ลูก

1. ลูกรู้สึกห่างเหินและไม่คุ้นเคยกับคุณพ่อคุณแม่

NotSpendingTime_web_1

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกรู้สึกสนิทใจ และเป็นคนที่ลูกไว้ใจมากที่สุด แต่การไม่มีเวลาให้ลูกอาจทำให้ลูกรู้สึกห่างเหิน ไม่คุ้นเคย เมื่อโตขึ้นอาจสะสมกลายเป็นลูกไม่กล้าที่จะบอกเล่าปัญหาหรือความกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

2. ลูกเป็นเด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

NotSpendingTime_web_2

พ่อแม่ที่ไม่มีเวลา อาจพลาดโอกาสที่จะได้รับรู้ความชอบ ความถนัด และไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้ดีเท่าที่ควร นอกจากจะทำให้ลูกเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้ว ลูกอาจสูญเสียความมั่นใจเพราะรู้สึกไม่เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ได้

3. ลูกมักจะเรียกร้องความสนใจ

NotSpendingTime_web_3

เมื่อลูกไม่ได้รับความรักความใส่ใจจากคุณพ่อคุณแม่เท่าที่ควร อาจทำให้ลูกเริ่มใช้พฤติกรรมก้าวร้าว งอแง หรือต่อต้าน เพื่อเรียกร้องความสนใจ เพราะเวลาที่ลูกทำตัวไม่น่ารัก มักจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ยอมวางมือจากงานมาให้ความสำคัญกับลูกนั่นเอง

4. ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

NotSpendingTime_web_4

การศึกษาจาก National longitudinal study of adolescent health ที่ทำการสำรวจวัยรุ่นอเมริกัน 90,000 คน พบว่า ครอบครัวที่พ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่และมีเวลาให้ลูกอย่างเต็มที่ จะทำให้ลูกมีผลการเรียนดีกว่าและมีพฤติกรรมเสี่ยงน้อยกว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้ จนนำไปพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เมื่อโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหายาเสพติด ก้าวร้าว และเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายในอนาคตได้

 

ไม่มีเวลาเล่นกับลูก: แบ่งตารางเวลาอย่างไร ให้มีเวลาเล่นกับลูกเยอะๆ
อ้างอิง
indiaparenting
mahidol
punmai

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST