READING

NEWS UPDATE: ชาวอเมริกันชุมนุมเรียกร้องสิทธิการทำแ...

NEWS UPDATE: ชาวอเมริกันชุมนุมเรียกร้องสิทธิการทำแท้ง

ชาวอเมริกันหลายหมื่นคนออกได้มาชุมนุมกันทั่วทั้ง 50 รัฐ ออกมาสนับสนุนสิทธิการทำแท้ง พร้อมกับออกมาคัดค้านกฎหมายใหม่ของรัฐเท็กซัสที่มีการห้ามทำแท้งหลังตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์ โดยชาวอเมริกันถือว่าเป็นกฎหมายที่ต่อต้านการทำแท้งที่รุนแรงที่สุดมองว่าเป็นการใช้อำนาจของรัฐที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน

ที่มา
thairath

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST