READING

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์การเรียน ให...

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์การเรียน ให้เด็กป่วยใน รพ. กลับไปเรียนต่อได้หลังรักษาเสร็จ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งสำนักงบประมาณได้เตรียมงบประมาณรองรับการดำเนินโครงการไว้แล้ว จำนวน 30,327,930 บาท

นายคารม กล่าวต่อว่า ในแต่ละปีมี เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ จำนวนมากที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นเวลานานหรือต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมกับโรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนฯ ใน 77 จังหวัด 85 ศูนย์การเรียนรู้ โดยมีการจ้างครูประจำศูนย์ฯ จำนวน 151 อัตรา เพื่อให้เด็กได้รับบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งต่อเด็กกลับไปยังสถานศึกษาเดิมหรือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา

นายคารม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนและได้รับงบประมาณสนับสนุนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรดำเนินโครงการศูนย์การเรียนฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องขออนุมัติการดำเนินจากครม.ทุก 5 ปี

อ้างอิง
matichon

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST