READING

NEWS UPDATE: ประเทศจีนออกมาตรการเข้มงวดแอปพลิเคชัน...

NEWS UPDATE: ประเทศจีนออกมาตรการเข้มงวดแอปพลิเคชันเรียนพิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนเตรียมใช้มาตรการที่เข้มงวดควบคุมการสอนพิเศษออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา เพื่อลดภาระที่เด็กๆ ต้องได้รับ

โดยทางกระทรวงระบุว่าการยื่นขอนุญาตเปิดให้บริการแอปพลิเคชันติวหนังสือทางออนไลน์จะถูกระงับไว้ก่อน ส่วนแอปที่ยื่นไปแล้วจะไม่ยังไม่สามารถให้บริการได้จะต้องผ่านการรับอนุญาตอีกครั้งจากหน่วยงานด้านการศึกษาท้องถิ่น 

ที่มา
ryt9

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST