READING

NEWS UPDATE: กรมเด็ก เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘คุ้มครอง...

NEWS UPDATE: กรมเด็ก เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘คุ้มครองเด็ก’ สำหรับแจ้งเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘คุ้มครองเด็ก’ เพื่อเป็นช่องทางใหม่ ในการแจ้งเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กเยาวชนและสตรี ในปี 2562 พบว่า 3 ใน 5 ของเด็กอายุ 1- 14 ปี เคยถูกลงโทษทางร่างกาย และถูกใช้ความรุนแรงทางจิตใจจากผู้ดูแล ขณะที่ยูนิเซฟชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ดย.จึงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System – CPIS) หรือระบบ CPIS เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงรุก หนึ่งในนั้นคือ แอปพลิเคชั่นคุ้มครองเด็ก

โดยแอปพลิเคชั่นนี้ จะเปิดให้เด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำ หรือผู้พบเห็นเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกรณีความรุนแรงทางร่างกาย ถูกละเมิดทางเพศ เด็กและเยาวชนถูกแสวงหาผลประโยชน์ เช่น นำมาประกอบอาชีพเสี่ยง อย่างเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยก เด็กมาขอทาน ตลอดจนเด็กที่อยู่ในภาวะยากจนและยากลำบาก 

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นคุ้มครองเด็ก ได้ในทั้งระบบ Android และ iOS โดยสามารถกรอกรายละเอียด พร้อมปักหมุดสถานที่เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปช่วยเหลือ 

จากนั้นเรื่องก็จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรม ดย. 107 หน่วยทั่วประเทศ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัด จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมง

ที่มา
matichon

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST