READING

NEWS UPDATE: เด็กไทย 100 คน จะมีเพียงแค่ 14 คน ที่...

NEWS UPDATE: เด็กไทย 100 คน จะมีเพียงแค่ 14 คน ที่ได้กินนมแม่ ใน 6 เดือนแรกของชีวิต

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานแถลงข่าว ‘การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่’ ระหว่างกรมอนามัย และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

นพ.สุวรรณชัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ พบว่า มีเด็กไทยเพียง 34% ที่ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียง 14% ที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้รับน้ำหรืออาหารอย่างอื่นผสม ในช่วง 6 เดือนแรก

สธ.มีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้กินนมแม่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด, กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น โดยมีเป้าหมายในปี 2568 ให้เด็กไทย 50% จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน

นอกจากนี้ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพลังที่สำคัญจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จึงเร่งดำเนินการส่งเสริมให้เด็กไทยได้กินนมแม่ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กไทยทุกคนได้กินนมแม่

อ้างอิง
TheCoverage.info

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST