READING

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกสอบโอเน็ต เนื่...

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกสอบโอเน็ต เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเครียดของนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้ยกเลิกการสอบโอเน็ต (O-NET) ของระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเครียดของนักเรียน

นายณัฏฐพล ให้เหตุผลอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน

จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) การสอบโอเน็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

อย่างไรก็ดี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่อ Wisanu Sapsombat ว่า “ยังไม่มีมติว่ายกเลิกสอบ หรือ คำสั่งใดๆ ว่าเลิกสอบ” เพราะต้องรอฟังคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไปว่าจะยกเลิกหรือไม่ และถ้ายกเลิกจริง สถาบันฯ ก็คงจะมีหนังสือตามมติบอร์ดแจ้ง รมว. และแจ้งให้ทราบทั่วกันต่อไป

ประกาศดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในโลกโซเชียลมีเดียว่าเหตุใดจึงไม่ยกเลิกการสอบในระดับชั้น ม.6 ด้วย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่ายังคงต้องมีการสอบในระดับชั้น ม.6 ต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และต้องนำคะแนนไปใช้ระหว่างหน่วยงานคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มา
bbc

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST