READING

NEWS UPDATE: บังคับคาร์ซีทติดตรามอก. ต้องผ่านการทด...

NEWS UPDATE: บังคับคาร์ซีทติดตรามอก. ต้องผ่านการทดสอบชนแล้วบาดเจ็บไม่เกินมาตรฐาน คาดประกาศใช้ปี 66

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มติการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เห็นชอบให้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซีท เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับให้เด็กนั่งโดยสารบนรถยนต์ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการบังคับใช้ให้ทันภายในปี 66 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับความปลอดภัยในการใช้งานคาร์ซีทที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการแจ้งให้ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวในการขออนุญาตทำหรือนำเข้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

“สินค้าคาร์ซีท สมอ. ได้จัดทำโดยเฉพาะเด็กเล็ก หรือ คาร์ซีท มอก.3418-2565 เป็นมาตรฐานทั่วไปตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานสากลยูเอ็น อาร์ 44 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะสมัครใจขอการรับรองหรือไม่ก็ได้ แต่เพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนทุกระดับ ในการประชุมบอร์ด กมอ. ล่าสุดที่ผ่านมา จึงได้เห็นชอบให้ สมอ. กำหนดให้คาร์ซีท เป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กเล็ก ได้รับความปลอดภัยในการใช้งานคาร์ซีทที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน”

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า หากประกาศเป็นสินค้ามอก.ภาคบังคับแล้ว ต่อไป ผู้ทำและผู้นำเข้าคาร์ซีททุกราย ต้องทำและนำเข้าเฉพาะคาร์ซีทที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานมอก. เท่านั้น เพื่อยกระดับความปลอดภัย โดยคาร์ซีทดังกล่าว ครอบคลุมคาร์ซีทที่ติดตั้งด้วยระบบเข็ดขัดนิรภัยของรถยนต์ แบ่งตามน้ำหนักของเด็กเป็น 5 กลุ่ม  ได้แก่  น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม, น้ำหนักไม่เกิน 13 กิโลกรัม, น้ำหนัก 9-18 กิโลกรัม, น้ำหนัก 15-25 กิโลกรัม และ น้ำหนัก 22-36 กิโลกรัม ต้องผ่านการทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ โดยการชนด้านหน้าด้วยความเร็ว 50 กม.ต่อ ชม. และด้านหลังด้วยความเร็ว 30 กม.ต่อ ชม.

ทั้งนี้จะติดเซ็นเซอร์ไว้ที่หุ่นเด็กจำลอง เพื่ออ่านค่าความรุนแรงจากการกระแทก โดยจะรายงานผลออกมาเป็นความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าคาร์ซีทที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 3418-2565 จะช่วยคุ้มครองลูกหลานขให้ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางอย่างแน่นอน สำหรับการบังคับใช้มาตรฐาน สมอ. จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากนี้ จะทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมประกาศบังคับใช้ได้ภายในปี 2566

อ้างอิง
dailynews

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST