READING

NEWS UPDATE: ปีพ.ศ 2562 พบสารพิษตกค้างในผักผลไม้เก...

NEWS UPDATE: ปีพ.ศ 2562 พบสารพิษตกค้างในผักผลไม้เกินมาตรฐานร้อยละ 41 และในห้างมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานมากกว่าตลาดสด

น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้แถลงผลการตรวจผักและผลไม้ประจำปี 2562 โดยร่วมมือกับองค์กรภาคี เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์กรผู้บริโภค และภาคประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา

ทั้งหมดได้เก็บตัวอย่างทั้งหมด 286 ชนิดที่นิยมบริโภคทั่วไป ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-17025 ในประเทศสหราชอาณาจักร และพบว่าผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึงร้อยละ 41

ผักที่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานมากที่สุดคือ ผักกวางตุ้ง คะน้า กะเพรา ผักชี พริก กะหล่ำดอก ผักชี ส่วนผลไม้ที่พบการตกค้างมากที่สุดได้แก่ ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น และผักผลไม้ที่ขายให้ห้างที่ต้องซื้อในราคาสูงมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานมากกว่าตลาดสด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ThaiPAN) พบมีสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักผลไม้มากที่สุดคือ สารฆ่าเชื้อรา คาร์เบนดาซิม (carbendazim) ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐอเมริกานานกว่าทศวรรษ เพราะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ แต่กลับพบการตกค้างในผักและผลไม้ถึง 57 ตัวอย่าง รองลงมาคือไซเปอร์เมทริน อิมิดาคลอร์ฟริด เอซอกซิสโตรบิน และคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนการสมองของเด็ก

 

 

 

ที่มา
ThaiPBS

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

COMMENTS ARE OFF THIS POST