READING

NEWS UPDATE: วิจัยชี้ เด็กมีภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส ...

NEWS UPDATE: วิจัยชี้ เด็กมีภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ดี แม้ว่าจะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

งานวิจัยจากสถาบันการวิจัยเด็กเมอร์ด็อก (MCRI) ของประเทศออสเตรเลีย เผยว่า แม้ว่าเด็กจะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปกครองที่ติดเชื้อ โดยทดสอบจากเด็กระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 3 คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่เด็กกลับไม่แสดงอาการป่วยเลย และผลการทดการสอบ Covid-19 ก็ออกมาเป็นลบหลายครั้งหลังดำเนินการตรวจสอบด้านภูมิคุ้มกันวิทยาในครอบครัวของเด็กทั้งสาม 

โดยเอกสารการวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่บนวารสาร Nature Communications เมลานี นีแลนด์ ผู้เขียนร่วมลำดับแรกจากสถาบันฯ กล่าวว่า “ผลการวิจัยชี้ว่าเด็กๆ ติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ร่างกายของพวกเขามีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสจนทำให้ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในร่างกาย” 

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยวางแผนทำการวิจัยที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต โดยจะเก็บข้อมูลจากเด็กหลายร้อยคนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และศึกษาว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อวัคซีนอย่างไรบ้าง

 

ที่มา
news.trueid

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST