READING

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็...

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นวิชาใหม่ในหลักสูตรทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นวิชาเรียนใหม่ ทำให้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน เด็กตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมจะได้เรียน Coding พร้อมกันทั่วประเทศ 

จากแต่เดิมมีแค่วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรนำสาระเทคโนโลยีที่อยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ เพิ่มเข้ามาอยู่ในกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วิทยาการคำนวณ สำหรับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาและการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษา Coding จะอยู่ในส่วนวิทยาการคำนวณ

แนวคิดของวิชานี้ฝึกสอนให้เด็กทำงานเป็นขั้นตอน มีกระบวนการในการแก้ปัญหา ฝึกตรรกะในการคิด และยังฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณอีกด้วย
การเรียน Coding เป็นการสร้างฐานความคิดให้เข้มแข็ง ช่วยให้เด็กสามารถต่อยอดทุกเรื่องได้

 


ที่มา
thepotential
ขอบคุณภาพประกอบ
thematter

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST