READING

NEWS UPDATE: การอยู่กับธรรมชาติทำให้เด็กเติบโตอย่า...

NEWS UPDATE: การอยู่กับธรรมชาติทำให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุข และสุขภาพดี

บทวิเคราะห์จาก Dr. Chawla ในวารสาร the British Ecological Society Journal People and Nature ได้พบว่า เด็กและวัยรุ่นที่ได้คลุกคลี หรืออยู่กับธรรมชาติมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะด้านอารมณ์ ความรู้สึก สุขภาพ รวมถึงในอนาคตพวกเขาจะหวงแหน และเห็นความสำคัญของธรรมชาติบนโลกใบนี้อีกด้วย

โดยจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่อยู่กับธรรมชาติ แถมระยะเวลาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเมื่อเด็กๆ โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะปกป้องและดูแลธรรมชาติให้คงอยู่ การค้นพบครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ป่า รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน

ได้ยินแบบนี้แล้วการปลูกต้นไม้ภายในบ้าน หรือพาลูกได้ไปเที่ยวสำรวจธรรมชาติก็ถือเป็นไอเดียที่ดีไม่น้อยเลยนะคะ

 

ที่มา
newsmedicalnet

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST