READING

NEWS UPDATE: เตรียมพัฒน์ฯ พบเด็กติดโควิดเกือบ 1 พั...

NEWS UPDATE: เตรียมพัฒน์ฯ พบเด็กติดโควิดเกือบ 1 พันคน สั่งปิดโรงเรียนทำความสะอาด ให้เด็กเรียนออนไลน์ 2 สัปดาห์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แจ้งการหยุดการเรียนการสอน ให้เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังพบนักเรียนติดโควิดสะสมสูงถึง 910 คน พร้อมกำชับให้ผู้ปกครองดูแลไม่ให้นักเรียนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ

โดยทางโรงเรียนได้มีประกาศดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน

2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onine ด้วยระบบ Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565  (ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

3. ในวันอาทิตย์ที่ 7ส.ค.65 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียนOnsite เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

4. ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียน ให้เข้าเรียนตามตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ฉบับที่ 56 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

อ้างอิง
tnews

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST