READING

NEWS UPDATE: สพฐ.มีมติ ห้ามใช้วิธีการสอบเข้าป.1 อย...

NEWS UPDATE: สพฐ.มีมติ ห้ามใช้วิธีการสอบเข้าป.1 อย่างเด็ดขาด โดยจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทน

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยว่าได้หารือถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564 มีมติให้การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2564 จำกัดจำนวนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง โดยห้ามมีการขยายห้องเรียนอย่างเด็ดขาด 

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2565 จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 35 คนต่อห้องด้วยเช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมเห็น ว่าปัจจุบันนี้อัตราการเกิดของเด็กลดน้อยลง และอนาคตหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น 

ในส่วนของการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น ที่ประชุมมีมติห้ามใช้วิธีการสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นป.1 อย่างเด็ดขาด เนื่องจากแพทย์เด็กด้านจิตวิทยามองว่าการแข่งขันจะทำให้เด็กเกิดความเครียด ส่งผลทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก โดยจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทน รวมถึงการจับฉลากเข้าเรียนของเด็ก ป.1 ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเช่นกัน ซึ่งจะมีการนำเสนอมตินี้ไปยังนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ต่อไป

ที่มา
siamrath

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST