READING

NEWS UPDATE: สพฐ. ยืนยันไม่เลื่อนเปิดเทอมแน่นอน ยอ...

NEWS UPDATE: สพฐ. ยืนยันไม่เลื่อนเปิดเทอมแน่นอน ยอมรับเรียนออนไลน์ไม่ตอบโจทย์เด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษานี้ สพฐ.ได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นการเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเข้มข้น เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยยอมรับว่าการเรียนในรูปแบบนี้ไม่ตอบโจทย์กับนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย 

ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เราจะไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนอีกแล้ว ซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามกำหนดปฏิทินเดิมในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ซึ่งหากโรงเรียนใดยังไม่มีความพร้อมหรือผู้ปกครองมีความสมัครอยากจะให้บุตรหลานของตัวเองยังเรียนออนไลน์อยู่ก็สามารถทำได้ เพราะเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้ อีกทั้งที่ผ่านมามาตรการแผนเผชิญเหตุโควิด-19 ในโรงเรียนหลายแห่งทำได้ดี เมื่อมีนักเรียนติดโควิดจะปิดเฉพาะห้องเรียนไม่มีการปิดทั้งโรงเรียน

นายอัมพร กล่าวอีกว่า ดังนั้นในปีการศึกษาหน้า จะไม่มุ่งจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักแล้ว แต่จะให้เน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นในกลุ่มเด็กป.1 2 และ 3 โดยจะเป็นการสอนที่บูรณการร่วมกับวิชาอื่นๆ เราจะไม่จัดการเรียนการสอนแบบเหมาเข่ง แต่จะเคี่ยวทักษะเด็กประถมศึกษาอย่างเข้มข้นให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสอนเสริมเติมความรู้ในสิ่งที่ขาดหายไปในเด็ก เพื่อทดแทน 2 ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากโควิด-19    

อ้างอิง
thaipost

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST