READING

NEWS UPDATE: วิจัยชี้ เด็กไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน...

NEWS UPDATE: วิจัยชี้ เด็กไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม 5 เท่า

รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะหัวหน้าวิจัยโครงการศึกษาการรับรู้และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนไทย เปิดเผยว่า งานวิจัยนี้ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของไทย ที่พบว่าเด็กไทยที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 ใน Tobacco Control วารสารด้านการควบคุมยาสูบอันดับหนึ่งของโลก การศึกษานี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6,045 ราย และติดตามผลไป 12 เดือน พบว่า เด็กที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ใดๆ มาก่อน หากเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีแนวโน้มไปลองสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 5 เท่า และมีแนวโน้มที่จะสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า

ศ.ดร.สแตนตัน แกล็นซ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า “งานวิจัยชิ้นนี้เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับกำหนดนโยบายของไทยในการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า แม้จะมีแรงกดดันจากฝ่ายบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้หักล้างข้อเรียกร้องของผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในไทย โดยเฉพาะข้ออ้างที่ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไม่เพิ่มการสูบบุหรี่ธรรมดา”


Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST