READING

NEWS UPDATE: หมอเดวชี้การห้ามเด็กร้องไห้ เป็นการละ...

NEWS UPDATE: หมอเดวชี้การห้ามเด็กร้องไห้ เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และทารุณกรรม

กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชี่ยลมีเดีย หลังมีภาพเกณฑ์การสอบของเด็กระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่ง ระบุว่าหากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ 3 คะแนน 

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หรือหมอเดว กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ผอ.ศูนย์คุณธรรม ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คถึงประเด็นดังกล่าวว่า

มีผู้ใหญ่ท่านส่งมาท่านถามว่าอย่างนี้ได้ด้วยหรือ 

ไม่ได้แน่นอนครับ ไม่ควรทำ และไม่ควรมีใครเอาอย่างด้วย 

การทดสอบ แบบhigh stake test ที่มีได้ มีตก มีคะแนน หักคะแนน เพื่อนำไปประเมินผล  เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทารุณเด็ก โดยไม่เข้าใจ เห็นใจจิตใจของเด็ก 

โปรดระลึกว่าเด็กทุกคนไม่ใช่ผ้าขาว ฉะนั้น เด็กๆวัยนี้กำลังปรับตัว ปรับพื้นฐานอารมณ์ สังคม เด็กเลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก เด็กอ่อนไหวง่าย เด็กพลังเหลือล้น เป็นธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เขาไม่ผิด ที่จะถูกผู้ใหญ่มาสร้างกติการเปรียบเทียบ

การสอบวัดผลใดๆในช่วงปฐมวัย ผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการทั้งหมด ปฐมวัย UNESCO ให้นิยามตั้งแต่ครรภ์มารดา จนถึง 8 ปี แต่บ้านเราแรกเกิดถึงหกปี 

โดยหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ;การประเมินพัฒนาการ นั้น ในทางจิตวิทยา เขาประเมินท่ามกลาง เด็ก ที่กำลังเล่นเพลินๆ มีความสุขกายสุขใจ 

หากไม่พร้อมในการประเมิน นักจิตวิทยาก็จะหยุดไว้ก่อน แล้วค่อยนัดใหม่ ไม่มีการหักคะแนนใดๆ แต่สามารถเขียนบันทึก caution ได้

 และสามารถมาเขียนเชิงพฤติกรรมได้เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา การประมวลผลพัฒนาการ ทำในท่ามกลาง ความพร้อมของเด็ก ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน 

ฉะนั้น การประเมินพัฒนาการ ที่หนังสือฉบับนี้ โรงเรียนแห่งนี้กำลังปฏิบัตินั้น ที่เรียกว่า ทดสอบ แล้ว บังคับการเข้าฐาน หักคะแนนเมื่อทำไม่ได้หรือร้องไห้ จึงไม่สามารถอ้างว่านี่คือการประเมินพัฒนาการเพื่อประโยชน์ของเด็ก  (ละเมิดสิทธิเด็ก) ยิ่งเป็นการประเมินเพื่อรับสมัครเข้าเรียน ยิ่งสะท้อนว่า นี่แหละคือ High stake test 

ย้ำว่า การใช้ HighStakeTest (ระบบแพ้คัดออก) กับเด็กปฐมวัย จัดเป็นระบบทารุณกรรมเด็ก ผิดหลักการตามเจตนารมณ์ของพรบ.เด็กปฐมวัย ครับ 

 

ที่มา

https://www.facebook.com/2006292256119550/posts/4694031100678972/?d=n


Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST