READING

NEWS UPDATE: FoodChoice แอปพลิเคชันสแกนข้อมูลโภชนา...

NEWS UPDATE: FoodChoice แอปพลิเคชันสแกนข้อมูลโภชนาการ ช่วยเด็กห่างไกลภาวะโรคอ้วน

โรคอ้วน ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในสุขภาพเด็ก โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเด็กไทยต่างต้องเผชิญกับโรคอ้วนที่มากขึ้น  ด้วยสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต และด้วยสถานการณ์ของการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 

​นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ได้เปิดเผยข้อมูลของโภชนาการของคนไทยพบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ 9.9 เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนมาก ร้อยละ 13.1 

ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางกรมอนามัยจึงได้สร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FoodChoice มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้คิดและตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารได้ดีและเป็นประโยชน์มากขึ้น

 

ที่มา
hfocus

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST