READING

NEWS UPDATE: ปีใหม่นี้พาลูกไปเที่ยวกัน! กรมประมงเป...

NEWS UPDATE: ปีใหม่นี้พาลูกไปเที่ยวกัน! กรมประมงเปิดให้เข้าชมอควาเรียมฟรี 10 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 43 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566

นอกจากนี้ ที่ศูนย์วิจัยฯ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุงต่อศูนย์ด้วย

สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าชมฟรี มีดังนี้

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 0-3865-3741

2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0-5661-1309

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0-7477-5455

4. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5536-9066

6. พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0-54431-1251

7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0-5627-4503

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0-4271-1447

9. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0-3943-3216-8

10. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0-7643-2212-4

อ้างอิง
mgronline

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST