READING

NEWS UPDATE: ปัจจุบันมีเทคโนโลยีกำหนดความฉลาดให้ลู...

NEWS UPDATE: ปัจจุบันมีเทคโนโลยีกำหนดความฉลาดให้ลูกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยให้เด็กฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ โดยใช้วิธีการเจาะเลือดและนำไปแยกออกเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดง ในเซลล์เม็ดเลือดขาวจะมีนิวเคลียสที่มีโครโมโซมที่สามารถนำไปแยกเป็นตัวยีนต่างๆ และทำการวิเคราะห์รหัสยีนที่ส่งผลต่อความฉลาดของเด็ก เพื่อทำให้ทราบว่าเด็กมียีนความฉลาดเด่นด้านไหน 

กระบวนการนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคอัลไซเมอร์ โรคสมาธิสั้น โรคออสิสติก และดาวน์ซินโดรม

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันยังสามารถใช้วิธีการ Epigenetics เพื่อทำปฏิกิริยาระหว่าง DNA กับสารโมเลกุลเล็กๆ ในเซลล์ที่สามารถกำหนดยีนให้ทำงานหรือไม่ทำงานได้ ขั้นตอนนี้เป็นกลไกทางเคมีที่ทำให้ DNA และยีนสามารถปรับเปลี่ยนให้มีการเรียนรู้และฉลาดขึ้นได้ 

แม้งานวิจัยจะพบว่ายีนความฉลาดถูกส่งผ่านโคโมโซม X ของแม่ และมีเทคโนโลยีช่วยกำหนดยีนเสริมสร้างความฉลาดให้ลูกตั้งแต่ในครรภ์ได้ แต่สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ดี พ่อแม่ต้องช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นในสิ่งที่เด็กสนใจ

 

 

 

 

ที่มา
Matichon

 

 

 

 

 

 


Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST