NEWS UPDATE: นักวิจัยพิสูจน์แล้วว่า ‘Harry Potter’ ช่วยให้เด็ก ๆ มีจิตใจที่ดีขึ้น

งานวิจัยเปิดเผยว่า เด็กๆ ที่ชอบอ่านนวนิยายเรื่อง Harry Potter มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่ใจกว้างพร้อมเปิดใจรับสิ่งต่างๆ และมีทัศนคนดีที่ดีกับชาติพันธุ์อื่นๆ

โดยทำการศึกษาจากนักเรียนประถม นักเรียนมัธยม และนักศึกษา โดยจะเป็นการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อผู้อพยพ และในระหว่างการศึกษาเป็นเวลากว่า 6 สัปดาห์พวกเขาก็จะถูกชักชวนให้พูดคุยถึงเรื่องราวที่อยู่ในนิยาย ผลปรากฏว่านักเรียนที่มีความชื่นชอบในตัวละครหลักอย่าง ‘Harry Potter’ นั้นจะมีมุมมองที่ดีต่อเหล่าผู้อพยพ และเปิดใจยอมรับ

อาจเป็นเพราะว่ามุมมองของ Harry นั้นเปิดกว้างและยอมรับต่อทุกสิ่งที่มีชีวิต อีกทั้งยังมีความแน่วแน่ในความคิดของตัวเอง จึงทำให้คนที่ชื่นชอบตัวละคร Harry มีแนวโน้มที่จะมีมุมมองและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน และจากการศึกษายังรวมไปถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) อีกด้วย

ที่มา
distractify

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST