READING

NEWS UPDATE: รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งห้ามรักษาโรคออทิสติก...

NEWS UPDATE: รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งห้ามรักษาโรคออทิสติกด้วยการแพทย์โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy)

การแพทย์โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy) เป็นการแพทย์ทางเลือกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำสารที่เจือจางมาก นำเอามากระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูรักษาด้วยตนเองได้นั้นเอง แต่ในปัจจุบันการแพทย์โฮมิโอพาธีย์ก็ยังไม่ได้รับรองจากหลักวิทยาศาสตร์ว่าได้ผลจริงหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดไม่น้อยหากจะเลือกทำการรักษาด้วยวิธีนี้

โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกห้ามให้การรักษาโฮมิโอพาธีย์มาใช้รักษากับโรคออทิสติกอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเงื่อนไขในการรักษาบางอย่างนั้นไม่สามารถทำได้ และให้ระยะเวลา 3 เดือนในการหยุดทดลอง รักษา และโฆษณาเกี่ยวกับออทิสติกทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าการรักษาออทิสติกแบบโฮมิโอพาธีย์ จะใช้เป็นการการดีท็อกซ์วัคซีน และยาปฏิชีวนะในตัวเด็ก ๆ ซึ่งการทำดั่งกล่าวจะต้องให้วิตามินซีที่มีปริมาณสูง พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงการกินอาหารร่วมด้วย

ซึ่งการศึกษาเด็กจำนวน 650,000 คนในปีพ.ศ. 2561ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน ไม่ได้ทำให้เกิดออทิสติกแต่อย่างใด

  

ที่มา
independent

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST