READING

NEWS UPDATE: ยูนิเซฟเตือน เด็ก 559 ล้านคนทั่วโลกกำ...

NEWS UPDATE: ยูนิเซฟเตือน เด็ก 559 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญคลื่นความร้อนถี่ขึ้น

รายงานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของยูนิเซฟ The Coldest Year of the Rest of their Lives: Protecting Children from the Escalating Impacts of Heatwaves ในปี 2565 ระบุว่า เด็ก 559 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนถี่ขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2.02 พันล้านคนภายในปี 2593

รายงานยังระบุด้วยว่าการเกิดคลื่นความร้อนในประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงเช่นกัน โดยในปี 2563 เพียงปีเดียว มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีกว่าร้อยละ 75 หรือประมาณ 10.3 ล้านคนในประเทศไทยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนถี่ขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 เด็กทุกคนในประเทศไทยจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ถี่ขึ้นและยาวนานขึ้นหากไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาใด ๆ

การศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมต่อเด็กในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและยูนิเซฟในปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆ ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อากาศที่ร้อนจัด น้ำท่วม และภัยแล้ง โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส มีความเสี่ยงสูงสุด

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยต่างชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและครอบครัวจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดจากวิกฤตดังกล่าว

แม้เด็กจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคลื่นความร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอื่นๆ แต่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาด้านนี้มักมองข้ามความต้องการของเด็ก ๆ เสียงของเด็กมักไม่ถูกรับฟังและพวกเขาก็มักไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เด็กมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มเปราะบางมากกว่าจะเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในการร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลง

อ้างอิง
prachatai

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST