READING

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่ม...

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 

7.โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

ขอเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่ากลุ่มอื่น

“สำหรับประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้ด้วย” นายแพทย์โอภาส กล่าว

 


ที่มา
ddc.moph

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST