READING

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเว็บไซต์ ‘ครูพร...

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเว็บไซต์ ‘ครูพร้อม’ เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครู

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว ‘ศธ.รวมพลังจัดการศึกษาปลอดภัยใต้วิกฤตโควิดระลอกสาม’ เพื่อพูดคุยและเตรียมการสำหรับการศึกษาของเด็กๆ ในช่วงการระบาด COVID-19 หลังเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย 2564 แทน

ซึ่งแผนการจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครูและนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ส่วนระยะที่สอง จะมีขึ้นตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป จะจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-Site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) On-Air เรียนผ่าน DLTV On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน และในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น

น.ส.ตรีนุช ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ จากคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ ‘ครูพร้อม’ เพื่อให้ครูที่พร้อมแล้วได้มาช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนครูด้วยกัน

ที่มา
thairath

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST