READING

NEWS UPDATE: ผลสำรวจชี้ เด็กขาดทักษะพื้นฐาน การอ่า...

NEWS UPDATE: ผลสำรวจชี้ เด็กขาดทักษะพื้นฐาน การอ่าน การเขียน และการเข้าสังคม

ผลการศึกษาจากสำนักงานมาตรฐานทางการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ (Ofsted) พบว่า เด็กที่ต้องเรียนรู้ในยุคโควิดต้องเผชิญปัญหาด้านการเรียนรู้หลายด้าน โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานเช่น การเขียน การพูด

Ofsted เผยแพร่รายงาน มีหลักฐานจากการตรวจสอบสถาบันศึกษาราว 280 แห่งในกลุ่มคนที่มีอายุแตกต่างกัน รวมทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาช้า มีปัญหาในการตอบสนองด้วยการแสดงความรู้สึกทางสีหน้า นั่นอาจเป็นเพราะว่ามาจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมลดลง

นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กขาดความมั่นใจในการร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้น โรงเรียนช่วงก่อนวัยเรียนควรช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรู้จักรับและรู้จักให้ ไม่ใช่แค่ทักษะเท่านั้นที่ขาดหาย แต่ในทางกายภาพก็มีพัฒนาการช้าลงด้วย เช่น เด็กเรียนรู้จะคลานและเดินช้าลง บางรายงานก็ระบุว่า เด็กมีภาวะในการพึ่งพาตัวเองแบบถดถอย ทางโรงเรียนควรให้เด็กมีกิจกรรมทางกายภาพให้มากขึ้น ส่วนเด็กในวัยเรียนก็พบว่า ทั้งความรู้เรื่องคณิต กกรสะกดคำ และการเขียนนั้น เทอมที่เคยเรียนก่อนหน้ามีพัฒนาการกว่านี้

หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับโควิด โรงเรียนในอังกฤษก็ถูกบังคับให้ปิดเช่นกัน ดังนั้นนักเรียนหลายคนจะได้รับการศึกษาที่บ้านในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ ไม่ใช่แค่ทักษะและกายภาพที่เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง แต่เรื่องที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือเรื่องสุขภาพจิตที่ผู้สอนเด็ก สังเกตเห็นว่า เด็กมีระดับความยืดหยุ่นที่ลดลง รวมทั้งความมั่นใจด้วย ขณะที่ความกังวลกลับเพิ่มขึ้น

อ้างอิง
brandinside

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST